Οι Πράσινοι στηρίζουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Κατάργηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων

Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση όλων των διακρίσεων, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, των αποκλεισμών και την εξάλειψη κάθε είδους βίας, λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής και διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλες και όλους, δηλώνει το νέο κόμμα των Πράσινων, με αφορμή τις εκδηλώσεις και τις πορείες «υπερηφάνειας» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι Πράσινοι σε όλο τον κόσμο πρωτοπορούν στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Και αντιμετωπίζουν μία κατάσταση διαφορετικών ταχυτήτων αναφορικά με την ίση πρόσβαση σε δικαιώματα κι ελευθερίες για τα άτομα αυτά.

Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα σημαντικά βήματα να κάνουμε που αφορούν στα ίσα δικαιώματα στον γάμο, στην παιδοθεσία και στην απαγόρευση των διακρίσεων στην κοινωνική και ιδιωτική ζωή. Και θέλουμε αυτά τα δικαιώματα να διευρυνθούν με μέτρα όπως:

 • Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, για όλες τις ηλικίες, εξωδικαστικά, με απλοποίηση της γραφειοκρατίας, χωρίς ιατρικές ή ψυχιατρικές εξετάσεις.
 • Θεσµοθέτηση τρίτης επιλογής για το φύλο, ώστε να καλύπτονται όσα άτομα δεν αυτοπροσδιορίζονται με κάποιο από τα δύο κυρίαρχα φύλα (άνδρας/γυναίκα).
 • Αναγνώριση του δικαιώματος πολιτικού γάμου για όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου, με πλήρη δικαιώματα, χωρίς διακρίσεις σε θέματα όπως η τεκνοθεσία, η παρένθετη κυοφορία, η τεχνητή γονιμοποίηση και σε φορολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.
 • Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στο καθεστώς του ατόμου που αιτείται ασύλου στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που προέρχονται από χώρες όπου διώκονται ποινικά για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου και τα σωματικά τους χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα, στα κέντρα υποδοχής να υπάρχει μέριμνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που δέχονται παρενόχληση ή βία.
 • Πρόσβαση για όλα τα άτομα στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ασφαλιστική κάλυψη της διαδικασίας φυλομετάβασης.
 • Άρση των διακρίσεων στην εργασία και την απασχόληση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην ασφάλιση, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία και παροχές, για λόγους αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης φύλου, ταυτότητας φύλου, σωματικών χαρακτηριστικών κλπ.
 • Κάμψη των συμπεριφορών προκατάληψης, μίσους και βίας, ακόμα και αστυνομικής βίας σε βάρος καταπιεσμένων και αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων. Αυτά δεν μπορούν να είναι πια ανεκτά. Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας προς τις καταστροφικές επιπτώσεις της ρητορικής μίσους, έμπρακτη συμπαράσταση και προστασία με στρατηγικές κοινωνικής ένταξης αυτών που στοχοποιούνται και διασφάλιση του δικαιώματος στην ιδιαιτερότητα, στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου και των παγκόσμια κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Σεξουαλική αγωγή στα σχολεία και προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου για πρόληψη του Bulling λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Δυστυχώς η χώρα μας έχασε μία ευκαιρία να διασφαλίσει και τη συνταγματική, καθολική προστασία όλων των δικαιωμάτων όσων ανθρώπων διαβιούν στην επικράτειά της. Η μη αναθεώρηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Συντάγματος που αφορά σε διακρίσεις και η μη συμπερίληψη του φύλου, της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας, της ηλικίας, της εθνικής ταυτότητας, απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη εναρμόνιση της χώρα μας με τις αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και πλήττει τον πυρήνα της δημοκρατίας μας.

Το νέο κόμμα των Πράσινων εμπνέεται από την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ (σημείο 6.15) και συντονίζεται με τους αγώνες για τα Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε όλο τον κόσμο:

 • Απαιτούμε αποποινικοποίηση των συναινετικών σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, νομική αναγνώριση των διεμφυλικών (τρανς) και των ατόμων με περιθωριοποιημένη ταυτότητα φύλου, προστασία του δικαιώματος στη σωματική αυτονομία και για τα διαφυλικά (intersex) άτομα, καθώς και ίσα δικαιώματα για τις σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου.
 • Επιβεβαιώνουμε την αρχή ότι όλοι έχουν δικαίωμα να αγαπούν και να δημιουργούν οικογένειες. Υποστηρίζουμε τις κατά τόπους κοινότητες στις εκκλήσεις τους για ισότητα στα θέματα γάμου, ή όποιας άλλης μορφής οικογενειών ή συμβίωσης κρίνουν κατάλληλη για τα δικά τους δεδομένα.
 • Μέσα από τις οργανώσεις – μέλη μας πιέζουμε τις κυβερνήσεις να τερματίσουν κάθε τιμωρία, άσκηση βίας ή απάνθρωπη μεταχείριση σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και να εφαρμόσουν τις αρχές της Yogyakarta στην Προσαρμογή του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τον Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα Φύλου.
 • Ζητάμε από όλες τις κυβερνήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, να καταργήσουν τις νομικές διατάξεις που θεωρούν παράνομο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ΛΟΑΤΚΙ+ και την αντίστοιχη συμπεριφορά. Οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ δεν θα πρέπει να αποστερούνται νομικά τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα και δικαιώματα προσωπικής ελευθερίας και ζωής, λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και συμπεριφοράς.
 • Είμαστε αντίθετοι σε κάθε κυβέρνηση που απαγορεύει, εμποδίζει ή καταπιέζει πληροφόρηση ΛΟΑΤΚΙ+, αντίστοιχο δημόσιο λόγο, εργασία και άλλες πρωτοβουλίες, ή προχωρεί σε διακρίσεις.

Απαιτούμε να ενσωματωθεί σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης το «mainstreaming των ΛΟΑΤΚΙ+».

Όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες, κατά τη διαμόρφωση, υλοποίηση και αποτίμηση κάθε είδους πολιτικών και υπηρεσιών, οφείλουν να συνυπολογίζουν την κατάσταση, τις ανάγκες και τον αντίκτυπο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στη διασφάλιση επαρκών οικονομικών και άλλων πόρων, καθώς και στην αντιμετώπιση διατομεακών διακρίσεων. Για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, το mainstreaming των ΛΟΑΤΚΙ+ θα πρέπει να σχεδιάζεται και να συντονίζεται από καθορισμένη υπηρεσία σε κατάλληλα υψηλό επίπεδο.

Το νέο κόμμα των Πράσινων στηρίζει την καμπάνια υπογραφών του Πες το ναι! (pestonai.gr) για την ισότητα στον γάμο.
Και καλεί τα μέλη και τους φίλους των Πράσινων να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στις πορείες, οι οποίες κορυφώνονται:

 • Athens Pride, Παρέλαση το Σάββατο 18 Ιουνίου, στις 19:00, εκκίνηση από Βουλή -Εκδηλώσεις: 10-18 Ιουνίου 2022.
 • Thessaloniki Pride, Πορεία το Σάββατο 25 Ιουνίου, στις 18:30, εκκίνηση από Λευκό Πύργο -Εκδηλώσεις: 20-25 Ιουνίου 2022.

 

Φωτογραφία του Sharon McCutcheon από το pexels.com

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα

Έναν απολογισμό του 2020 όσον αφορά τη λειτουργία και την ποιότητα της Δημοκρατίας κάνει το νέο κόμμα των Πράσινων και δηλώνει την έντονη ανησυχία του.