Να στηρίξουμε την ανθεκτική ανάκαμψη!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Να στηρίξουμε την ανθεκτική ανάκαμψη των περιοχών που επλήγησαν, να μην επαναληφθούν τα λάθη που οδηγούν ξανά και ξανά σε παρόμοιες καταστροφές.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, το νέο πράσινο κόμμα, ζητάει από την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα για την ανακούφιση των πολιτών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους – συχνά μάλιστα παρά τη θέλησή τους. Στην προσπάθεια αυτή να αξιοποιήσει τις δομές αλληλεγγύης που αναπτύσσονται από τα κάτω, από τους ίδιους τους πολίτες.

Τόσο η εξουσία όσο και όλοι/ες μας πρέπει να στηρίξουμε τις περιοχές, τις κοινότητες και τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις φωτιές αλλά και από την τραγική αδυναμία των κυβερνήσεων (διαχρονικά) να προστατεύσουν τον μοναδικό μας κοινό φυσικό και πολιτισμικό πλούτο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση και η αυτοδιοίκηση οφείλουν να εκπονήσουν αλλά σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες – όχι μόνο στο όνομά τους χωρίς αυτές- σχέδια μακροχρόνιας αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν. Η αποκατάσταση των περιοχών πρέπει να γίνει αξιοποιώντας κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των πόρων και των εργαλείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος πρέπει να είναι η μακροχρόνια ανθεκτικότητα των κοινωνιών και η αποτροπή μελλοντικών οικολογικών και κοινωνικών καταστροφών είτε από ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση είτε από άλλους κινδύνους.

Η αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν θα πρέπει να γίνει με τρόπο που θα βοηθήσει τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον να ανακάμψουν γρήγορα αλλά ταυτόχρονα θα αποτρέπουν μελλοντικές καταστροφές. Το γεγονός ότι πολλές περιοχές πλήττονται ξανά και ξανά από τα ίδια φαινόμενα – για παράδειγμα στην Ηλεία όπου κάηκαν οι ίδιες περιοχές ακόμα και τα ίδια σπίτια όπως το 2007 – πρέπει να αφυπνίσει όσους λαμβάνουν αποφάσεις, ώστε να σταματήσουν να σπαταλούν δημόσιους πόρους σε σχέδια που είναι κοινωνικά και οικολογικά άστοχα.

Επίσης, προτεραιότητα στα σχέδια ανάκαμψης των περιοχών που επλήγησαν πρέπει να έχει η έξοδος από τα ορυκτά καύσιμα για τις κατοικίες, τα κτίρια, τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα που θα υποστηριχθούν με δημόσιους πόρους, αφού ο στόχος ενός σοβαρού κλιματικού νόμου που πρέπει να αποκτήσει η χώρα άμεσα θα πρέπει να είναι η μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 70% μέχρι το 2030, και η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2040 (μηδενισμός των εκπομπών αερίων που αλλάζουν το κλίμα), με καθοριστική την συμμετοχή των πολιτών στις βαθιές αλλαγές και τις πολυεπίπεδες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν.

Η στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων είναι καθοριστική ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση επενδύσεων σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές στην ύπαιθρο, στην οικολογική διαχείριση των δασών, στην συμμετοχή στις ενεργειακές επενδύσεις απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα παντού, σε μια νέα γεωργική πολιτική ανθεκτική απέναντι στην κλιματική κρίση, στο πρασίνισμα γενικότερα της οικονομίας και των πόλεων, με ενδυνάμωση, επανεκπαίδευση και απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα για την μετάβαση στη νέα εποχή.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Βόρεια Εύβοια να γίνει πρότυπο κοινωνικής και οικολογικής αναγέννησης

Σημαντικές επαφές με κοινωνικούς φορείς, την Αυτοδιοίκηση και ενεργούς πολίτες, έδωσαν τον τόνο και στη δεύτερη μέρα της περιοδείας αλληλεγγύης, διαλόγου και προτάσεων των Πράσινων