Πράσινοι: Να αποσυρθεί από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο η διάταξη για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Οι «Πράσινοι -Πρωτοβουλία για ένα νέο ενωτικό Πράσινο Κόμμα» εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στις διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, που επιτρέπουν την παραχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού των Δήμων σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ζητούν ενίσχυση και αναδιοργάνωση των σχετικών δημοτικών υπηρεσιών αλλά και στήριξη των εγχειρημάτων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, με στόχο την ευρεία διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής, προώθηση της επανάχρησης για τα ανόργανα και της κομποστοποίησης για τα οργανικά.

Επίσης, οι Πράσινοι συσχετίζουν την προετοιμαζόμενη μαζική εισβολή των εργολάβων στην «καθαριότητα» με την προώθηση της καύσης των απορριμμάτων ως δήθεν «ενεργειακή αξιοποίηση», που έχει δρομολογηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αντίθετα, φαίνεται να υποβαθμίζεται η νομοθεσία για τις «Ενεργειακές Κοινότητες», που προσφέρει ευκαιρίες στην Αυτοδιοίκηση για να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με ενώσεις πολιτών και συνεταιρισμούς, για μια εναλλακτική και πιο δημοκρατική προσέγγιση στο θέμα της παραγωγής ενέργειας, με τρόπους που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι πιο δίκαιοι κοινωνικά.

Η νέα διάταξη αλλάζει το άρθρο 61 του Ν.3979/2011, το οποίο προέβλεπε ότι για τη διαδικασία σύναψης σχετικών δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, μόνον όταν τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου. Τώρα, στο άρθρο 179 του νομοσχεδίου αίρεται οποιαδήποτε προϋπόθεση πριν τη σύναψη σύμβασης με τους εργολάβους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) για την εκτέλεση «υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου κα ηλεκτροφωτισμού».

Η διάταξη αυτή του νομοσχέδιου είναι περιβαλλοντικά άκρως επικίνδυνη, αφού εκατοντάδες είναι τα κρούσματα ιδιωτών – εργολάβων που γεμίζουν τις παράνομες χωματερές και τη θάλασσα με σκουπίδια, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος εναπόθεσης. Εκατοντάδες είναι τα κρούσματα ιδιωτών που αναμιγνύουν τοξικά και επικίνδυνα με τα οικιακά, προκειμένου να εξασφαλίσουν κέρδη. Εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις παραβίασης κάθε κανόνα υγιεινής και ασφάλειας υπό την επίβλεψη ενός κράτους που δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα.

Η νέα διάταξη δεν είναι ούτε οικονομικά συμφέρουσα, αφού η πράξη έδειξε ότι η ανάθεση σε ιδιώτες τομέων καθαριότητας οδήγησε σε πιο ακριβά τιμολόγια σε αρκετούς Δήμους και ο μύθος του φτηνότερου καταρρίφθηκε. Την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών θα ακολουθήσουν μοντέλα καρτέλ, όταν οι μηχανισμοί των Δήμων θα έχουν αδρανοποιηθεί και μαραζώσει.

Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση με την προσπάθεια ανάπτυξης της ανακύκλωσης, που υποτίθεται ότι η χώρα μας επιχειρεί. Η ανακύκλωση και πολύ περισσότερο η ανταποδοτική, δεν συμφέρει τους ιδιώτες επιχειρηματίες στη διαχείριση των απορριμμάτων, που θέλουν μεγάλους όγκους σύμμεικτων απορριμμάτων για να διαπραγματεύονται. Δεν θέλουν την εκτροπή των ρευμάτων και τη μείωση των οικιακών απορριμμάτων. Η νέα διάταξη, όμως, τους κάνει προνομιακούς διαχειριστές.

Οι «Πράσινοι -Πρωτοβουλία για ένα Ενωτικό Πράσινο Κόμμα» καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει την επίμαχη διάταξη αν, όπως διατείνεται, αποτελεί επιδίωξή της η ανάπτυξη της ανακύκλωσης και η μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων. Και δηλώνουν ότι, με τέτοιες αντιφατικές και αντίρροπες πολιτικές, όχι μόνο δεν προστατεύεται το περιβάλλον αλλά υποθηκεύεται και το μέλλον, αφαιρώντας τη δυνατότητα επιλογής και από τις επόμενες γενιές, που έχουν και αυτές το δικαίωμα να ζήσουν με υγεία και ασφάλεια.

Πράσινοι -Πρωτοβουλία για ένα νέο ενωτικό Πράσινο Κόμμα

Διαβάστε επίσης