Επικοινωνία

«Πρωτοβουλία για ένα νέο ενωτικό Πράσινο κόμμα»

Ταχυδρομείο:
Καποδιστρίου 4, 10682 Αθήνα
Πτολεμαίων 29Α, 54631 Θεσσαλονίκη

E-mail: prasinoi2019 [at] gmail.com
Facebook: @Prasinoi.GR

Επικοινωνία με τα μέλη της προσωρινής Συντονιστικής Γραμματείας:
Ελεονώρα Ζώτου, eleonora.zotou [at] gmail.com
Ελένη Καρασαββίδου, helenkapa [at] gmail.com
Κώστα Μαριόγλου, kmarioglou [at] hotmail.com
Αριστείδης Παπαδάκης, arist.papadakis [at] gmail.com
Ευγενία Χριστιανούδη, eugeniachristi [at] gmail.com
Δομίνικος Χρυσίδης, chrysidis [at] gmail.com